Локација

Хотел Илинден, поради местоположбата на Струмица, е во близина на три големи аеро пристаништа: Скопје, кој се наоѓа на 150 километри, Солун, на 120 км и Софија на 250 км. Од каде и да решите да пристигнете, во кое било време, нашата 24 (дваесет и четири) часа дежурна рецепција ќе ве пречека и ќе ве смести побрзо од што ќе почувствувате потреба за одмор или објаснување дека сте уморни од патот.

 

            Ние сме подготвени за вас, кога да ве очекуваме?